СО ф-ту інженерії агробіосистем

Голова Студентської організації факультету інженерії агробіосистем

Колеснік Володимир Володимирович

Тел.( 097)-848-06-85

E-mail:  kolesnik_volodymyr@mail.ru

Адреса:   Україна, 03041 м. Київ,вул. Героїв Оборони, 12, навчальний корпус №11

Факультет інженерії агробіосистем до 2010 р. мав назву механіко-технологічний факультет (раніше - механізації сільського господарства (МСГ)) , який був започаткований 10 серпня 1929 року рішенням спільного засідання колегій Народного Комісаріату Освіти УРСР (НКО) і Народного Комісаріату Земельних справ (НКЗ) у Харкові (протокол № 3 від 8 та 10 серпня 1929 р.) під головуванням Наркома Освіти України М.О. Скрипника при Київському сільськогосподарському інституті на базі технічних кафедр КСГІ, кафедри сільськогосподарського машинобудування Київського політехнічного інституту, механічного факультету Білоцерківського політехнікуму. Це був перший на Україні факультет механізації сільського господарства, створений з метою підготовки технічних спеціалістів для переведення сільськогосподарської галузі на індустріальну основу.

Питання Студентської організації  залишається завжди актуальним, адже вона є консультативно-дорадчим органом при деканаті факультету. Студентська організація  на факультеті  функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав  і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, виявленню у нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, формуванню високопрофесійних та організаторських навичок майбутнього спеціаліста.

З року в рік очолювали  Студентську організацію талановиті студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та студенти,  які здатні об'єднати навколо себе однодумців для організації спільних справ.

16 лютого 2012 року відбулась  Звітно-виборча конференція Студентської організації факультету інженерії агробіосистем , на якій головою Студентської організації було обрано студента 2-го курсу Колесніка Володимира Володимировича.

Мета і завдання:  Основною метою студентської організації є формування єдиного студентського колективу з вільним особистісним вибором, що об’єднаний єдиним світоглядом, покликаним зберігати довкілля і впроваджувати в життя нові біотехнологічні технології і правом кожного реалізувати набуті знання та вміння.

Завданнями діяльності студентської організації є: - сприяння формуванню організаційних і лідерських якостей у студентів; - забезпечення і захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем; - розвиток наукових та гуманітарних контактів із студентами молодіжних та інших об`єднань громадян, що діють в Україні та поза її межами; - поширення загальноосвітніх біотехнологічних знань серед студентів усіх спеціальностей; - сприяння підготовці фахівців пов’язаної з біотехнологічними процесами і апаратами виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та сировини; - участь студентів в управлінні навчальним закладом

Структура Студентської організації:

 Голова –  Колеснік Володимир Володимирович

Заступник –   Бойко Ігор Юрійович 

Секретар –   Ситоносицька Юлія Вікторівна

Відповідальний за культурно-масову діяльність та Медіа-центр – Костецький Богдан Миколайович 

Відповідальні за спортивну-масову діяльність – Мешко Юрій Миколайович

Відповідальний за КВН - Безпалий Ярослав Ігорович

Соціальний центр – Костецький Руслан Вікторович

Сектор працевлаштування - Кривошея Анна Іванівна 

Слідкуй за нами в соц. мережах!

Якщо цікавить студентство цього вузу – став like! :)