Торгова марка продукції НУБіП України

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс інтелектуально-творчих робіт «Торгова марка продукції НУБіП України» (далі – Конкурс) проводиться ректоратом Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) та Студентською організацією НУБіП України.

 

2. Мета та завдання

2.1. Основною метою Конкурсу є створення торгової марки продовольчої продукції, яку виробляють НДГ НУБіП України.

2.2. Завдання:

- виявлення та підтримка обдарованої молоді НУБіП України;

- розвиток і реалізація творчих здібностей студентів в галузі маркетингу;

- стимулювання  зацікавленості  студентів  до  підвищення свого інтелектуального рівня;

- створення сприятливих умов для розвитку студентської творчої діяльності;

- підвищення рівня професійної та гуманітарної підготовки студентів;

- підвищення іміджу продукції НУБіП України.
3. Правила проведення конкурсу

3.1. Конкурс складається з трьох етапів.

3.2. У Конкурсі можуть брати участь всі студенти денної форми навчання  базового вищого навчального закладу НУБіП України.

3.3. Для участі у конкурсі подається заявка (додаток) на ім’я голови Оргкомітету. Заявки подаються до Оргкомітету індивідуально або колективно, погоджені головою студентської організації факультету.

3.4. Перший етап Конкурсу – збір заявок на участь у Конкурсі, з 14 до 2 квітня 2011 року включно.

3.5. Другий етап Конкурсу – з 4 квітня по 16 квітня 2011 року, Оргкомітет визначає переможців Конкурсу.

3.5.1. Переможці визначаються за трьома категоріями: «Краща назва торгової марки», «Кращий слоган торгової марки», «Краще графічне зображення торгової марки». Кожна категорія містить три переможні місця.

3.5.2. Переможців визначає Оргкомітет шляхом кваліфікованого голосування (2/3 голосів).

3.5.3. На розгляд Оргкомітету подаються три кращі роботи в кожній категорії відібрані шляхом інтернет-опитування та три кращі роботи в кожній категорії відібрані Експертною групою.

3.5.4. До експертної групи входять:

- Обрамбальський Валентин Анатолійович – головний редактор газети «Університетський кур’єр»;

- Сидоренко Сергій Васильович – к.е.н., доцент кафедри світового сільського господарства та ЗЕД;

- Юрченко Микола Іванович – провідний художник НУБіП України;

- Осьмак Антон Сергійович – провідний спеціаліст Видавничого центру;

- Буряк Руслан Іванович – к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

3.6. Третій етап Конкурсу – з 18 по 23 квітня 2011 року, нагородження переможців.

3.7. Товарна марка – сукупність таких елементів як ім’я (назва), знак (символ) та слоган (девіз), що подані на товарах і відрізняють даний товар від усіх інших. Товарний знак (символ) може бути наступного виду:

- словесний – у вигляді слів або словосполучень літер, що мають словесний характер;

- образотворчий – являють собою різні конкретні й абстрактні зображення предметів, тварин, людей, складних ліній і фігур, художньо виконані шрифтові елементи;

- об’ємний – у вигляді фігур (ліній) або їх композицій у трьох вимірах;

- комбінований – являють собою комбінацію елементів різного характеру, образотворчих, словесних, об’ємних тощо.

Оригінальність зображення логотипу робить його впізнаваним візуально, а так би мовити, «слухову» впізнаваність створює сама назва фірми або товару.

Виділяють такі функції товарного знаку:

І. Гарантійна – здатність сприяти у виборі товару високої якості.

ІІ. Відмітна – здатність відрізняти товари одних виробників від однорідних товарів інших.

ІІІ. Рекламна – здатність знака виступати безпосередньо як об’єкт реклами товарів.

3.8. Торгова марка буде об’єднувати товари різних груп: овочі, фрукти, молочні, м'ясо-ковбасні, хлібобулочні, макаронно-круп’яні, ефіроолійні вироби та інші продовольчі товари НДГ НУБіП України.

3.9. Основні вимоги до робіт:

- торгова марка має відображати такі риси товару:

1) якість;

2) доступність;

3) інноваційність.

- зображення торгової марки не має містити герб НУБіП України;

- зображення торгової марки не повинно містити знак «Без ГМО».

3.10. Разом із заявкою учасник здає назву, графічне зображення, слоган  та опис торгової марки в друкованому та електронному вигляді. Електронний формат роботи має бути записаний на CD-R диску. Графічне зображення повинне бути у векторному форматі (*.cdr, *.ai ; версія програми не вище 9.0), а опис у форматі текстового редактора (*.doc). Робота вважається прийнятою до участі лише за умови подачі друкованого та електронного формату робіт та заявки до Оргкомітету. Кількість заявок від однієї особи не обмежена.

3.11. Основні вимоги до опису:

- Обсяг до 1сторінки при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова.

- Поля – 20 мм.

- Шрифт - Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

- Текст набирається у текстовому редакторі Word у версіях від 97 до 2003.

3.12. Опис має містити детальне пояснення назви (ім’я), слогану чи знаку (символу) торгової марки, вибір кольорової гамми.

3.13. Заповнена та здана до Оргкомітету заявка на участь в Конкурсі дає Оргкомітету право використовувати роботи на свій розсуд, переробляти, показувати в якості реклами, експонувати під час Конкурсу та після нього.

 

4. Оргкомітет конкурсу

4.1. Склад Оргкомітету Конкурсу:

- Мельничук Дмитро Олексійович – академік НАН України та НААН України, ректор НУБіП України, голова;

- Лисенко Віталій Пилипович – перший проректор з навчально-виховної і організаційної роботи, заступник голови;

Члени комісії:

- Балановська Тетяна Іванівна – проректор-головний вчений секретар;

- Мазуркевич Анатолій Йосипович – проректор з наукової та інноваційної діяльності ;

- Просянік Володимир Михайлович – проректор з навчально-науково-виробничих фінансово-економічних питань;

- Вакараш Віктор Михайлович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності;

- Гаврилюк Іван Петрович – голова профкому співробітників;

- Муравський Олексій Андрійович – голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України;

- Дмитренко Ігор Миколайович – голова Студентської організації НУБіП України.

 


5. Нагородження переможців

5.1. Лауреати (дев’ять осіб) Конкурсу отримають дипломи та цінні подарунки.

5.2. Переможці нагороджуються грошовими преміями у кожній категорії у розмірі:

І місце – 1 000 гривень;

ІІ місце – 750 гривень;

ІІІ місце – 500 гривень.

 

-------------------------------------

 

Заяву на конкурс можна викачати тут.

 

------------------------------------

 

Хто подає свої заявки і роботи, долучайтесь до зустрічі і долучайте своїх друзів з нашого університету. Тому що голосування буде проводитись там і тільки серед студентів нашого ВУЗу. :)

 

------------------------------------

 

(оновлено | 06.04.2011)

І тепер логотип можна присилати в будь-якому форматі, а не тільки в векторі. Тобто формати растрової графіки (jpeg, gif та інші) підходять! :)

 

Слідкуй за нами в соц. мережах!

Якщо цікавить студентство цього вузу – став like! :)