Рибогосподарський факультет

ННІ тваринництва та водних біоресурсів

Декан (в.о.): Кондратюк Вадим Миколайович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Студентська організація рибогосподарського факультету

Сайт: http://rgf.studnubip.com/

Національним аграрним університетом починаючи з 1996 р. із створенням кафедри рибництва розпочато підготовку спеціалістів за спеціалізацією “Іхтіологія і рибництво”.

Починаючи з 1999 р. проведено перший набір студентів за спеціальністю “Водні біоресурси” за окремим навчальним планом. Для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з виробництва продукції аквакультури у червні 2001 р. на базі трьох кафедр зооінженерного факультету: виробництва та переробки продукції аквакультури, гідробіології та іхтіології, а також зоології, було створено факультет водних біоресурсів і аквакультури.

Факультет входить до навчально-наукового інституту тваринництва та водних біоресурсів університету, а його три кафедри - аквакультури, гідробіології і загальної зоології та іхтіології утворили навчально-науково-виробничий центр водних біоресурсів, сферою наукових інтересів якого є гідроекологічні проблеми континентальних водойм.

На 3 кафедрах факультету працюють 22 викладачі, у т.ч. 3 професори доктори наук, 13 доцентів, 3 старших викладачі (кандидати наук) та 3 асистенти. Серед них член-кореспондент НАН України Євтушенко М.Ю., професори Вовк Н.І., Серебряков В.В. та Грициняк І.І.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Підготовка студентів проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” та “Магістр”. На факультеті навчається понад 400 студентів. За напрямом підготовки “Водні біоресурси та аквакультура” фахівців готує колектив досвідчених висококваліфікованих викладачів кафедр загальної зоології та іхтіології, аквакультури та гідробіології. Протягом перших трьох років студенти вивчають обов’язкові нормативні дисципліни, передбачені освітньо-професійними програмами, а саме гуманітарні та професійно-орієнтовані дисципліни аквакультурного і ресурсознавчого профілів.

Починаючи з третього року навчання, студенти вивчають професійні дисципліни актуальні для сьогодення, які входять у вибіркову частину. Протягом 4-го (ОКР “Бакалавр”) та 5-го (ОКР “Магістр”) років навчання студенти проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін і дисциплін управлінського спрямування до них додаються дисципліни спеціалізацій, а також іноземна мова. На факультеті значна увага приділяється науково-дослідній роботі, де працюють аспіранти, магістри та талановиті студенти. Результати науково-дослідної роботи та інноваційні технології в рибній галузі активно впроваджуються у навчальний процес. Під час навчання в університеті студенти отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку у сучасних лабораторіях, оснащених новим обладнанням, комп’ютерних класах, а також на провідних рибогосподарських підприємствах, таких як ПАТ “Київрибгосп”, ДП “Іркліївський риборозплідник”, ДП “Укрриба”, ДГ “Великий Любінь”, ПАТ “Хмельницькрибгосп”, ПП “Акваріумні технології”, ПАТ “Сумирибгосп”, ПАТ “Херсонрибгосп”, ЗАТ “Вільшанка”, АРК “Рибаки Херсона”, ПАТ “Полтаварибгосп”, Рибгосп “Нивка” ІРГ НААН України, ПАТ “Чернігіврибгосп” та інші.

Науково-дослідну роботу студенти виконують в Інституті гідробіології НАН України, Інституті рибного господарства НААН України та Інституті “Укррибпроект” Укрдержкомрибгосп України. Під час навчання всі студенти університету забезпечуються гуртожитком, який знаходиться безпосередньо біля навчальних корпусів. Після занять студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, культурно-освітніх гуртках та в художній самодіяльності. Міжнародна діяльність факультету спрямована на встановлення наукових зв’язків з провідними європейськими і американськими університетами, що працюють в галузі аквакультури і ресурсознавства. Значна увага приділяється організації навчання студентів за кордоном, стажування випускників, участі студентів факультету в міжнародних магістерських програмах. Після закінчення університету та отримання диплому відбувається працевлаштування випускників у провідні рибогосподарські підприємства, дослідницькі господарства та інститути, а також органи управління. За бажанням випускники можуть вступити до аспірантури та продовжити наукову роботу в розрізі обраної спеціальності.

 

Пріоритетними завданнями навчального процесу є:

- вивчення закономірностей формування водних біоресурсів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;

- опанування науково-обґрунтованими підходами до збереження, відновлення та сталого використання водних біоресурсів;

- вивчення наукових основ вирощування риби та інших водних тварин в регульованих умовах;

- засвоєння підходів до селекційно-племінної роботи в аквакультурі.

Навчальний план передбачає підготовку з циклів:

- соціально-гуманітарних дисциплін;

- природничо- наукових дисциплін,

- дисциплін професійної та практичної підготовки.

Навчальний процес забезпечують 55 науково-педагогічних працівників університету. До послуг студентів 25 кафедр, з яких 3 профілюючі, де проводиться підготовка студентів з основних напрямів спеціальності, створено 8 спеціалізованих навчальних лабораторій і навчально-дослідне господарство аквакультури на базі ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”. Все це дає змогу майбутнім фахівцям опанувати найсучасніші знання, методи і технології рибальства, розведення риби і водних безхребетних, а володіння основами організації виробництва та маркетингу дозволять стати студентам висококваліфікованими працівниками на будь-якому підприємстві.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу та аспірантів рибогосподарського факультету направлена на розробку теоретичних основ біомоніторингу водойм рибогосподарського призначення, дослідження іхтіофауни внутрішніх водойм та фізіолого-біохімічних механізмів адаптації риб до умов водного середовища за антропогенного впливу, удосконалення методів оцінки ремонтно-маточних стад об’єктів аквакультури. Викладачі факультету приймають активну участь у роботі Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, публікують наукові праці у фахових і закордонних виданнях, готують підручники, монографії, є активними учасниками роботи науково-методичної комісії з рибного господарства та аквакультури (0902) при Міністерстві аграрної політики та продовольства України і Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України; є членами 3 спеціалізованих вчених рад, ведуть активну підготовку молодих наукових кадрів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рибогосподарський факультет активно приймає участь у міжнародній роботі:

- договір про співпрацю з Астраханським державним технічним університетом (м. Астрахань, РФ) та Національним ліцеєм ім. Луї Пастера (м. Канург, Франція);

- участь у Міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;

- членство та співпраця з асоціацією аквакультури країн Центральної та Східної Європи (NACEE).

КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТА

Художня самодіяльність: святкування Дня знань, Дня перемоги, вечір до Дня студента “Тобі, студенте!”, Міс ННІ тваринництва та водних біоресурсів, вечір до Дня Святого Валентина, участь у міжнародному фестивалі “Голосіївська весна”;

Спортивне виховання: заняття з баскетболу, футболу, волейболу, легкої атлетики, спортивної боротьби, шейпінгу, аеробіки, шахів, настільного тенісу та інше;

Екскурсії: відвідання музеїв, пам'ятників культури та виставок досягнень народного господарства;

Проведення КВК.

 

Слідкуй за нами в соц. мережах!

Якщо цікавить студентство цього вузу – став like! :)