ТК «Барс»

Голова клубу - Чемерський Олександр.
моб.: 063-490-59-71

Метою створення і діяльності Клубу є розвиток спортивного туризму в університеті, патріотичне виховання студентської молоді, формування всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення і самореалізації, формування здорового способу життя, підвищення ролі фізичної культури і спорту, всебічний гармонійний розвиток студентів, аспірантів, викладачів і співробітників університету.

Основними завданнями Клубу є:

· Сприяння реалізації місцевих (регіональних) програм розвитку спортивного туризму.
· Здійснення організаційних, навчально-методичних та консультативних заходів з розвитку спортивного туризму.
· Сприяння духовному і фізичному розвитку студентської молоді, виховання в неї патріотизму і любові до рідного краю.
· Створення умов для активного відпочинку та організація засобами спортивного туризму змістовного дозвілля студентів, аспірантів, викладачів і співробітників університету, розвиток та пропаганда туристсько-краєзнавчих та туристсько-спортивних можливостей рідного краю.
· Сприяння зміцненню фінансової, матеріально-технічної бази спортивного туризму, розвитку туристсько-спортивної інфраструктури.

Для виконання статутних завдань Клуб в установленому законом порядку:

· Організує та проводить спортивні туристські походи, експедиції, подорожі з різних видів спортивного туризму, спрямованих на забезпечення зростання туристсько-спортивної майстерності учасників.
· Здійснює організацію та проведення спортивних туристських змагань та зльотів з різних видів спортивного туризму.
· Здійснює заходи щодо розвитку екстремального туризму, проведення комбінованих за видами туризму подорожей, розвитку іноваційних технологій у спортивному туризмі.
· Проводить роботу щодо профілактики та попередження аварійності, травматизму та нещасних випадків у спортивному туризмі.
· Проводить у встановленому порядку підготовку, підвищення кваліфікації й атестацію громадських туристських кадрів, спортсменів-розрядників з спортивного туризму.
· Здійснює навчально-тренувальну роботу зі спортивного туризму в секціях, групах, гуртках Клубу.
· Інформує громадськість про свою діяльність.
· Здійснює заходи по залученню фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, необхідних для організації своєї діяльності.

При здійсненні своєї статутної діяльності Клуб користується правом:

· Одержувати від органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування, керівництва університету інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
· Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої цілі.

--------
Новини, пов’язані з ТК «Барс» можна переглянути тут.

Слідкуй за нами в соц. мережах!

Якщо цікавить студентство цього вузу – став like! :)