Порядок поселення в гуртожиток НУБіП України

 1. 1.                Загальні положення

1.1.    Поселення студентів 2-4 курсів, в тому числі випускників ОКР «Бакалавр» НУБіП України, які мають намір продовжувати навчання на ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр», відбувається на загальних підставах згідно показників їх особистого академічного рейтингу.

1.2.    Поселення студентів нового набору (на перший курс, на скорочений термін навчання, на ОКР «Магістр» після закінчення ОКР «Бакалавр» в інших навчальних закладах) відбувається поза конкурсом, при 100 % забезпеченні поселення всіх осіб зазначеної категорії, що мають потребу в тимчасовому житлі (за виключенням осіб, що проживають у населених пунктах розташованих в 50-ти кілометровій зоні від м. Києва.Такі студенти можуть бути поселені за наявності вільних ліжко-місць).

 1. 2.  Порядок поселення студентів 2-4 курсів та студентів магістратури другого року навчання

2.1. Студенти, які мають намір продовжувати проживання у гуртожитках університету, пишуть заяву на поселення (додаток 1) і передають завідувачам гуртожитків до 1 травня поточного року.

2.2.     Завідувачі гуртожитків, спільно із студентськими радами гуртожитків, проводять попередній аналіз можливостей задоволення прохань студентів щодо поселення. При наявності можливостей візують заяви, а у разі відсутності на заяві пишуть мотивоване пояснення підстави відмови, затверджують своїми підписами і до 20 травня передають їх у деканати відповідних факультетів.

2.3.    Деканати факультетів, після отримання заяв на поселення, скликають засідання комісії з поселення на факультеті. Комісія готує попередні проекти наказів (згідно санітарних норм) на поселення (додаток 2), та проекти наказів (за ущільненою схемою) (додаток 3) з урахуванням наступних вимог:

 • за відсутності особистого бажання студента щодо переселення та юридичних підстав для не поселення в гуртожиток на наступний навчальний рік, забезпечити проживання студента протягом усього періоду навчання в одній і тій самій кімнаті;
 • в одній кімнаті намагатися поселяти студентів одного курсу;
 • у кімнатах на 2 ліжко-місця (згідно санітарних норм), при ущільненій схемі поселення забезпечити проживання не більше трьох осіб, у кімнатах на 3 ліжко-місця (згідно санітарних норм), за ущільненою схемою поселення забезпечити проживання не більше п’яти осіб;
 • у наказах на поселення вказувати курс, на якому навчатиметься студент з першого вересня поточного року (з урахуванням переведення на старший курс, наприклад: якщо студент у 2012-2013 начальному році навчався на 2 курсі, то у наказах на поселення на 2013-2014 навчальний рік необхідно вказувати, що він є студентом 3 курсу).

2.4.    Починаючи з 3 червня поточного року, враховуючи показники академічного рейтингу студента (при умові, що студент сумарно набрав більше, ніж 400 балів), деканати подають до відділу виховної роботи та студентських справ проекти наказів на поселення студентів (для економії часу перший варіант проекту наказу на поселення можна подавати тільки за підписом голови комісії з поселення). Після перевірки фахівцями відділу виховної роботи та студентських справ проекту наказу відповідності чинним вимогам, відповідальна особа за підготовку проекту наказу візує його у відповідних осіб (див. п. 2.7);

2.5.    Останнім днем подачі проектів наказів на поселення, зазначених категорій студентів, до відділу виховної роботи та студентських справ є 14 червня поточного року;

2.6.    Оплата за проживання у гуртожитку на 2013-2014 навчальний рік, цією категорією студентів, повинна бути закінчена до 21 червня поточного року, копії квитанцій про оплату передані завідувачам відповідних гуртожитків.

2.7.    У лист погодження до наказів включати: директора ННЦ культурно-виховної і соціальної роботи, декана відповідного факультету, голову Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голову Студентської організації, завідувача відповідного гуртожитку.

 1. 3.            Порядок поселення студентів першого курсу, скороченого терміну навчаннята студентів магістратури першого року навчання

3.1. Порядок поселення студентів магістратури першого року навчання

 • особа, яка згідно наказу ректора зарахована до числа студентів ОКР «Магістр» і має потребу в наданні тимчасового житла у гуртожитку, пише відповідну заяву (додаток 1а) і подає її у деканат факультету до 09 серпня поточного року;
 • комісія з поселення, відповідного факультету, готує проект наказу на поселення за санітарними нормами (додаток 4) і проект наказу на поселення за ущільненою схемою (додаток 5) та передає до відділу виховної роботи та студентських справ до 16 серпня поточного року;
 • ця категорія студентів зобов'язана сплатити за проживання у гуртожитку і передати копію квитанції про оплату завідувачу гуртожитку  до 23 серпня поточного року.

3.2. Порядок поселення студентів першого курсу, скороченого терміну навчання, які навчатимуться за державним замовленням

 • особа, яка згідно наказу ректора зарахована до числа студентів ОКР «Бакалавр» і має потребу в наданні тимчасового житла у гуртожитку, пише відповідну заяву (додаток 1а) і подає у деканат факультету до 16 серпня поточного року;
 • комісія з поселення, відповідного факультету, готує проект наказу на поселення за санітарними нормами (додаток 6) і проект наказу на поселення за ущільненою схемою (додаток 7) та передає до відділу виховної роботи та студентських справ до 23 серпня поточного року;
 • ця категорія студентів зобов'язана сплатити за проживання у гуртожитку і передати копію квитанції про оплату завідувачу гуртожитку  до 27 серпня поточного року.

3.3. Порядок поселення студентів першого курсу, скороченого терміну навчання які навчатимуться за кошти юридичних та фізичних осіб

(за контрактом)

 • особа, яка згідно наказу ректора зарахована до числа студентів ОКР «Бакалавр» і має потребу в наданні тимчасового житла у гуртожитку, пише відповідну заяву (додаток 1а) і подає у деканат факультету до 28 серпня поточного року;
 • комісія з поселення відповідного факультету готує проект наказу на поселення за санітарними нормами (додаток 8) і проект наказу на поселення за ущільненою схемою (додаток 9) та передає до відділу виховної роботи та студентських справ до 30серпня поточного року;
 • ця категорія студентів зобов'язана сплатити за проживання у гуртожитку і передати копію квитанції про оплату завідувачу гуртожитку  до 30 серпня поточного року.

 

3.4.Порядок поселення студентів університету, які не були вчасно поселені у гуртожитки студентського містечка НУБіП України

 • студенти вищезазначених категорій, які з поважних причин не були поселені у гуртожитки студентського містечка НУБіП України на 2013-2014 навчальний рік у визначені терміни, можуть бути поселені при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку згідно додаткових наказів на поселення (додаток 10). Проект наказу на поселення таких студентів подати у відділ виховної роботи та студентських справ до 10 вересня поточного року;
 • ця категорія студентів зобов'язана сплатити за проживання у гуртожитку і передати копію квитанції про оплату завідувачу гуртожитку  до 15 вересня поточного року.
 1. 4.       Порядок поселення студентів по обміну

4.1.    Декан факультету (голова комісії з поселення) при появі необхідності поселення студентів інших факультетів, на місця закріплені за факультетом, що він очолює, має право дати згоду на таке поселення або непогоджуватися.

У разі згоди, деканат в юрисдикції якого знаходиться студент, готує проект наказу на поселення. Пункт наказу формувати, як приклад, таким чином: «Поселити по обміну на місця закріплені за економічним факультетом (з наданням відповідної кількості місць для студентів економічного факультету у гуртожитку № 2 на місця закріплені за факультетом аграрного менеджменту) студентів факультету аграрного менеджменту»).

В лист погодження включати декана відповідного факультету, на місця якого будуть поселятися студенти іншого факультету.

 1. 5.       Порядок поселення сімейних студентів університету

5.1.         Студентська сім’я (при умові, що обоє з подружжя є студентами НУБіП України) звертається з проханням щодо поселення у деканат відповідного факультету.

5.2.         Деканат, враховуючи наявність вільних кімнат, має право дати згоду на поселення і при наявності відповідної заяви (додаток 11) та копії свідоцтва про одруження підготувати відповідний проект наказу на поселення (додаток 12).

5.3.         У випадку, коли один із подружжя є сторонньою особою для університету, поселення відбувається згідно правил щодо поселення сторонніх осіб (див. Порядок поселення співробітників).

6. Порядок переселення студентів під час навчального року

6.1.Студенти, які мають намір, з поважних причин, переселитися до іншої кімнати, пишуть заяву на переселення (додаток 13).

6.2. Завідувач гуртожитку, спільно із студентською радою гуртожитку, проводять попередній аналіз щодо можливостей задоволення прохання про переселення студента. У разі погодження візують заяву.

6.3.Завізовану заяву студент передає у деканат відповідного факультету.

6.4. Комісія з поселення відповідного факультету, після отримання заяви, розглядає доцільність переселення і у разі погодження готує відповідний проект наказу з урахуванням наступних вимог:

 • кількість переселень одного і того ж студента за навчальний рік не повинна перевищувати одного разу на рік (максимально прагнути до того, щоб студенти проживали в одній кімнаті всі 4-ри роки навчання);
 • наказ на переселення готувати згідно додатку 14.

6.5.    Переселення проводити в період з 15 січня до 15 лютого (після виселення студентів магістратури другого року навчання).

 1. 7.       Порядок розірвання договору найму на проживання у гуртожитках НУБІП України

7.1.          Розірвання договору найму на проживання у гуртожитку за власним бажанням студента:

 • студент пише заяву на виселення, отримує візу завідувача гуртожитку (після прийняття завідувачем кімнати та відсутності заборгованості за проживання) (додаток 15);
 • із завізованою заявою звертається в деканат відповідного факультету;
 • деканат, на протязі трьох робочих днів, готує проект наказу на виселення (змінюється наказ, яким студент був поселений) (додаток 16).

7.2.                       Розірвання договору найму на проживання у гуртожитку у разі відрахування із числа студентів університету

 • після підписання наказу про відрахування із числа студентів університету, деканат терміново готує проект наказу на виселення (додаток 17).

7.3.                   Розірвання договору найму на проживання у гуртожитку у разі порушення правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку

 • студентська рада гуртожитку на своєму засіданні розглядає питання щодо виду порушення правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку, скоєного студентом-мешканцем гуртожитку, і копію протоколу засідання студентської ради передає у відділ виховної роботи та студентських справ;
 • постійно діюча комісія з контролю за дотримання правил внутрішнього розпорядку розглядає дане порушення та приймає рішення щодо міри дисциплінарного стягнення до студента-правопорушника. У разі прийняття рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді розірвання договору найму на проживання, деканат факультету, на протязі трьох днів, готує відповідний проект наказу (додаток 18).

7.4. Розірвання договору найму на проживання у гуртожитку у разі фактичного не поселення у гуртожиток

 • якщо студент після сплину часу відведеного для поселення, фактично не поселився у гуртожиток, деканат факультету терміново готує проект наказу на відміну дії певного пункту наказу (додаток 19).

 

Заява на поселення в гуртожиток НУБіП України

Опубліковано on Кві 25th, 2013 and filed under Офіциоз, Суспільство. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response by filling following comment form or trackback to this entry from your site

Ви маєте авторизуватися для коментування Вхід

Слідкуй за нами в соц. мережах!

Якщо цікавить студентство цього вузу – став like! :)